Påbyggnad Vasaporten i Skövde

EHF arbetar för en påbyggnad av fastigheten. En ansökan om planbesked är inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Vasaporten.

Lincona har i uppdrag att undersöka konstruktiva förutsättningar och åtgärder vid påbyggnation.

Illustrationer från arkitekt Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB