Tillbyggnad Mulltorps skola

Uppdragsgivare: MVB-Astor AB

Färdigprojektering av konstruktionsritningar.