Tillbyggnad Hotell Bohusgården

Lincona har fått uppdrag av Per Jacobsson byggnads AB att utföra konstruktionshandlingar till den nya tillbyggnaden av Hotell Bohusgården.

En gångbro med material i den senaste tekniken inom träbyggnad, korslimmat bjälklag och tak samt fackverk i limträ. Utmaningen har varit att anpassa mellan ny och befintlig byggnad.

Gångbron leder från befintligt hotell till den nya byggnaden.