Sparråsskolan, Kungälv kommun

Nu pågår byggnationen av Sparrås skola i Ytterby där Lincona stått för all konstruktion. Skolbyggnaden är en skola för årskurs F-3 med plats för nästan 400 elever. I anslutning till skolan byggs också ett ”allaktivitetshus” med fullstor idrottshall. Båda byggnaderna kommer förses med solceller på taket. Ventilationen sker via hybridventilation vilket ger en tystare inomhusmiljö, låga driftskostnader och kyleffekt på sommaren.

Husen byggs också enligt standard för Miljöbyggnad Guld samt enligt systemet Sundahus sund inomhusmiljö vilket bland annat fokuserar på giftfria materialval.

Beställare: Kungälvs kommun

Arkitekt: Glantz arkitektstudio

Klart: Hösten 2017