Lincona söker konstruktörer

Lincona är inne i en spännande tillväxtfas och söker förstärkning på konstruktionssidan.

Vi söker erfarna civilingenjörer och byggnadsingenjörer. Tjänsterna erbjuder en bredd av arbetsuppgifter med roliga och intressanta konstruktionsuppdrag.

Vi arbetar med bland annat konstruktionsberäkningar och ritningsarbeten i materialen stål, betong, trä, prefab betong samt framtagning av konstruktionsritningar och bygghandlingar.

Under senaste året har Lincona utfört kontruktionshandlingar till bland annat; nybyggnationen på Bohusgården Hotell och konferens, kv. Lodjuret i Trollhättan och Nya Tanum låg- och mellanstadieskola.

Vid tips och intresse ring eller maila Tommy Nilsson, kontorschef:
Tel. 0522-64 55 41 eller tommy@lincona.se