Ombyggnad Stadshustrappen i Tranås

Tranark har fått i uppdrag av Tranåsbostäder att projektera en tillgänglighetsanpassning av Tranås Stadshus.

Lincona kommer som underkonsult att ta fram konstruktionshandlingar för projektet. I huvudsak skall befintlig granittrappa kompletteras med en tillgänglighetsramp delvis utanför och delvis integrerad i befintlig trappa. Trappa skall även justeras i höjd för att uppfylla tillgänglighetskravet. Även entrédörren kommer att bytas ut mot en ny och förses med dörrautomatik.Handlingar skall tas fram för en utförandeentreprenad.