Lodjuret – Nybyggnation av bostadsrätter i Trollhättan

Två huskroppar med underliggande garage, gårdsplan på bjälklag med gräsytor och plantering ovanpå.

En central placering i Trollhättan nära resecentrum. Lincona har fått uppdraget att ta fram K-handlingar till projektet för uppdragsgivaren Erlandsson Bygg.