Lidens Trädgårdscentrum

Efter några månaders stillestånd har nybyggnation av Lidens har startar igen efter överklagande till Mark och Miljödomstolen.

Lidköpings kommun utvecklar ett nytt handelsområde utmed Skaravägen. Kartåsenområdet byggs ut med väg 184 mot Skara. Under september 2018 flyttar Lidens till nya lokaler på Kartåsenområdet. Artigs Bygg har fått förtroendet att vara med att bygga Sveriges modernaste trädgårdscentrum. Byggnadsytan är 5000 m2 och projektet bedrivs som ett partnering.

Anläggningen består av en stor utedel under tak samt en byggnad på hela 2100m2, där hälften är uppvärmd yta. Det nya Trädgårdscentrumet ligger på kartåsen bredvid Biltemas nya etablering. Artigs driver hela projektet och bygger allt utom stommen. Pija Alexandersson på Snickeriet är Arkitekt, Lincona gör konstruktionshandlingar och Ranaverken levererar stommen.