Tillbyggnad Hotell Bohusgården

Lincona har fått uppdrag av Per Jacobsson byggnads AB att utföra konstruktionshandlingar till den nya tillbyggnaden av Hotell Bohusgården.

En gångbro med material i den senaste tekniken inom träbyggnad, korslimmat bjälklag och tak samt fackverk i limträ. Utmaningen har varit att anpassa mellan ny och befintlig byggnad.

Gångbron leder från befintligt hotell till den nya byggnaden.

 

Ny skola i Tanumshede

Lincona utför konstruktionshandlingar åt Erlandsson bygg vid nybyggnationen av Låg och mellanstadieskolan i Tanum.

Linconas uppdrag har färdigställts och skolan tar form (kvartal 1, 2019).

Erlandsson Bygg är totalentreprenör. Arkitekt är Werner Arkitekter.

Tillbyggnad Mulltorps skola

Uppdragsgivare: MVB-Astor AB

Färdigprojektering av konstruktionsritningar.

Lidens Trädgårdscentrum

Efter några månaders stillestånd har nybyggnation av Lidens har startar igen efter överklagande till Mark och Miljödomstolen.

Lidköpings kommun utvecklar ett nytt handelsområde utmed Skaravägen. Kartåsenområdet byggs ut med väg 184 mot Skara. Under september 2018 flyttar Lidens till nya lokaler på Kartåsenområdet. Artigs Bygg har fått förtroendet att vara med att bygga Sveriges modernaste trädgårdscentrum. Byggnadsytan är 5000 m2 och projektet bedrivs som ett partnering.

Anläggningen består av en stor utedel under tak samt en byggnad på hela 2100m2, där hälften är uppvärmd yta. Det nya Trädgårdscentrumet ligger på kartåsen bredvid Biltemas nya etablering. Artigs driver hela projektet och bygger allt utom stommen. Pija Alexandersson på Snickeriet är Arkitekt, Lincona gör konstruktionshandlingar och Ranaverken levererar stommen.

Kompaniet 4, Tranås

År: 2015

Omfattning: Diverse konstruktion under ombyggnationen av en industrifastighet till skolverksamhet. Avväxlingar, hisschakt, ny entré mm.

Beställare: Tranås Industrifastigheter AB

Ed Timmertjärn, Dals Ed

År: 2015

Byggherre: Edshus, Dals Eds kommun

Omfattning: Dimensionering av plattbärlag för två stycken flerbostadshus i två våningar vardera.

Beställare: Betongprodukter i Högsäter AB

Brf Allélunden och Allégården, Stockholm

År: 2014-2016

Byggherre: PEAB Bostad

Omfattning: Dimensionering av prefabricerade betongväggar för ett helt kvarter. Flerbostadshus med 10 stycken huskroppar på mellan 7 och 8 våningar.

Beställare: Lättklinkerbetong AB

Skytteln 20 – En bit av Tranås nya stadsdel

I samarbete med vårt systerföretag Tranark  startar vi nu projekteringen av Skytteln 20. Byggnaden kommer uppföras i hamnområdet i Tranås – en del av staden som Tranås kommun lägger extra stort fokus på att utveckla. Tranark står för arkitektdelen och Lincona är huvudkonstruktör.

Skytteln 20 blir ett hus med 6 våningar samt ett souterrängplan och kommer rymma 26 bostadsrätter i form av treor och fyror. Längst ner fyra mindre lägenheter varav en gästlägenhet. Samtliga lägenheter har sjöutsikt och en stor inglasad balkong. Möjlighet att välja till ett extra sovrum eller klädkammare finns också då lägenheterna är utformade så att de ska passa alla typer av människor.

Läs mer om Skytteln 20 och området Hamnparken här och hör lite av arkitektens tankar här.

Skytteln20_sitplann  Hamnparken

Illustrationer av Tranark

Brf. Råckringen, Vällingby Parkstad

Brf. Råckringen är en del av det nya bostadsområdet Vällinby Parkstad utanför Stockholm. Vällingby Parkstad är ett helt nytt område som när det står klart kommer att ståta med 1400 nya bostäder runt trevliga lokalgator med lekplatser, grönskande innergårdar, nya arbetsplatser och kaféer. Brf. Råckringen består av tre punkthus á 12 våningar samt två lamellhus med fyra våningar vardera, totalt 268 lägenheter. Byggherre är Peab och byggtiden beräknas vara mellan hösten 2015 – 2018.

Lättklinkerbetong AB levererar samtliga ytterväggar samt lägenhetsskiljande väggar till projektet, där Lincona står för dimensionering och stabilitetsberäkningar.

>> Läs mer.

Ny barnhabilitering

Granne med den nya biografen byggs nya fräscha lokaler för Barn- och ungdoms habiliteringen i Uddevalla.

Lincona ansvarar där för el och konstruktion.