Odenhuset i Trollhättan

Odenhuset i Trollhättan EHF har fått bygglov för en större renovering och ombyggnad av fastigheten. En ansökan om förändrad detaljplan är också inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset.

Tillbyggnad Hotell Bohusgården

Lincona har fått uppdrag av Per Jacobsson byggnads AB att utföra konstruktionshandlingar till den nya tillbyggnaden av Hotell Bohusgården.

En gångbro med material i den senaste tekniken inom träbyggnad, korslimmat bjälklag och tak samt fackverk i limträ. Utmaningen har varit att anpassa mellan ny och befintlig byggnad.

Gångbron leder från befintligt hotell till den nya byggnaden.

 

Ny skola i Tanumshede

Lincona utför konstruktionshandlingar åt Erlandsson bygg vid nybyggnationen av Låg och mellanstadieskolan i Tanum.

Linconas uppdrag har färdigställts och skolan tar form (kvartal 1, 2019).

Erlandsson Bygg är totalentreprenör. Arkitekt är Werner Arkitekter.

Lodjuret – Nybyggnation av bostadsrätter i Trollhättan

Två huskroppar med underliggande garage, gårdsplan på bjälklag med gräsytor och plantering ovanpå.

En central placering i Trollhättan nära resecentrum. Lincona har fått uppdraget att ta fram K-handlingar till projektet för uppdragsgivaren Erlandsson Bygg.

Ombyggnad Stadshustrappen i Tranås

Tranark har fått i uppdrag av Tranåsbostäder att projektera en tillgänglighetsanpassning av Tranås Stadshus.

Lincona kommer som underkonsult att ta fram konstruktionshandlingar för projektet. I huvudsak skall befintlig granittrappa kompletteras med en tillgänglighetsramp delvis utanför och delvis integrerad i befintlig trappa. Trappa skall även justeras i höjd för att uppfylla tillgänglighetskravet. Även entrédörren kommer att bytas ut mot en ny och förses med dörrautomatik.Handlingar skall tas fram för en utförandeentreprenad.

Brf Nyborgshöjd, Stenungsund

Peab bygger tre punkthus med totalt 77 lägenheter. Markarbeten är påbörjade och planerad inflyttning är första kvartalet 2019.

Alla tre husen kommer ha utsikt mot havet vilket har gjort att arkitekten Studio Ekberg valt inglasade balkonger på alla sju våningarna. Så här skriver Peab själva om projektet: ”Rent formmässigt kommer punkthusen med sina sadeltak och putsade fasader att bli ett nytt landmärke i Stenungsund, men som ändå ska smälta in i omgivningen i ett naturskönt område.”

Ett långt samarbeta med LBK (Lättklinkerbetong AB)
Linconas (Leonor Östberg och Anders Randhems) arbete för LKB består av att vid större projekt bistå med dimensionering av betongelement samt lastnedräkningar. LKB har en egen konstruktions- och ritaavdelning men de behöver Linconas specialistkunskap när det kommer stora flerbostadshus bestående av flera huskroppar och många våningar. Under detta långa samarbete (Anders har ju i princip jobbat med lättklinker i hela sitt yrkesliv), har de tillsammans utvecklat flera standardlösningar som passar deras produktion och som kan användas i så gott som alla projekt. Under årens lopp har normer och regler förändrats och då har Lincona fått anpassa LKBs standardlösningarna efter det. Betongelementen består av prefabricerade väggar, pelare och till viss del balkar.