Brf Nyborgshöjd, Stenungsund

Peab bygger tre punkthus med totalt 77 lägenheter. Markarbeten är påbörjade och planerad inflyttning är första kvartalet 2019.

Alla tre husen kommer ha utsikt mot havet vilket har gjort att arkitekten Studio Ekberg valt inglasade balkonger på alla sju våningarna. Så här skriver Peab själva om projektet: ”Rent formmässigt kommer punkthusen med sina sadeltak och putsade fasader att bli ett nytt landmärke i Stenungsund, men som ändå ska smälta in i omgivningen i ett naturskönt område.”

Ett långt samarbeta med LBK (Lättklinkerbetong AB)
Linconas (Leonor Östberg och Anders Randhems) arbete för LKB består av att vid större projekt bistå med dimensionering av betongelement samt lastnedräkningar. LKB har en egen konstruktions- och ritaavdelning men de behöver Linconas specialistkunskap när det kommer stora flerbostadshus bestående av flera huskroppar och många våningar. Under detta långa samarbete (Anders har ju i princip jobbat med lättklinker i hela sitt yrkesliv), har de tillsammans utvecklat flera standardlösningar som passar deras produktion och som kan användas i så gott som alla projekt. Under årens lopp har normer och regler förändrats och då har Lincona fått anpassa LKBs standardlösningarna efter det. Betongelementen består av prefabricerade väggar, pelare och till viss del balkar.