Brf Allélunden och Allégården, Stockholm

År: 2014-2016

Byggherre: PEAB Bostad

Omfattning: Dimensionering av prefabricerade betongväggar för ett helt kvarter. Flerbostadshus med 10 stycken huskroppar på mellan 7 och 8 våningar.

Beställare: Lättklinkerbetong AB