Inlägg av linconaadmin

Sommar 2020

Nu börjar sommaren närma sig! Vi vill skicka en sommarhälsning till alla uppdragsgivare och hoppas vi ses efter semestern!

Odenhuset i Trollhättan

Odenhuset i Trollhättan EHF har fått bygglov för en större renovering och ombyggnad av fastigheten. En ansökan om förändrad detaljplan är också inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset.

Semestertider

Nu närmar sig semestertiderna Vi tar en välförtjänt semester och under vecka 29-30 är kontoret obemannat. Vi vill även passa på att önska alla kunder en skön sommar!

Tillbyggnad Hotell Bohusgården

Lincona har fått uppdrag av Per Jacobsson byggnads AB att utföra konstruktionshandlingar till den nya tillbyggnaden av Hotell Bohusgården. En gångbro med material i den senaste tekniken inom träbyggnad, korslimmat bjälklag och tak samt fackverk i limträ. Utmaningen har varit att anpassa mellan ny och befintlig byggnad. Gångbron leder från befintligt hotell till den nya […]

Ombyggnad Stadshustrappen i Tranås

Tranark har fått i uppdrag av Tranåsbostäder att projektera en tillgänglighetsanpassning av Tranås Stadshus. Lincona kommer som underkonsult att ta fram konstruktionshandlingar för projektet. I huvudsak skall befintlig granittrappa kompletteras med en tillgänglighetsramp delvis utanför och delvis integrerad i befintlig trappa. Trappa skall även justeras i höjd för att uppfylla tillgänglighetskravet. Även entrédörren kommer att […]

Brf Nyborgshöjd, Stenungsund

Peab bygger tre punkthus med totalt 77 lägenheter. Markarbeten är påbörjade och planerad inflyttning är första kvartalet 2019. Alla tre husen kommer ha utsikt mot havet vilket har gjort att arkitekten Studio Ekberg valt inglasade balkonger på alla sju våningarna. Så här skriver Peab själva om projektet: ”Rent formmässigt kommer punkthusen med sina sadeltak och […]