Brf. Råckringen, Vällingby Parkstad

Brf. Råckringen är en del av det nya bostadsområdet Vällinby Parkstad utanför Stockholm. Vällingby Parkstad är ett helt nytt område som när det står klart kommer att ståta med 1400 nya bostäder runt trevliga lokalgator med lekplatser, grönskande innergårdar, nya arbetsplatser och kaféer. Brf. Råckringen består av tre punkthus á 12 våningar samt två lamellhus med fyra våningar vardera, totalt 268 lägenheter. Byggherre är Peab och byggtiden beräknas vara mellan hösten 2015 – 2018.

Lättklinkerbetong AB levererar samtliga ytterväggar samt lägenhetsskiljande väggar till projektet, där Lincona står för dimensionering och stabilitetsberäkningar.

>> Läs mer.